Poul Smidt

Journalist og foredragsholder

Poul Smidt
18.JANUAR 2016 PDF Udskriv Email

18.JANUAR 2016

Ved udgangen af 2015 afleverede jeg det foreløbige manuskript til biografien om den kloge finansminister og uregerlige statsminister Viggo Kampmann (S) til Forlaget Gyldendal. Redigeringen er i fuld gang, og vi tænker i illustrationer, som kan styrke et retvisende billede af socialdemokraten, der havde hovedansvaret for at gøre gode tider bedre.

Det har været et spændende arbejde. Jeg har fået rokket lidt ved egne opfattelser, og især har det gjort indtryk, at Viggo Kampmann og Jens Otto Krag meget tidligt så, at det store fælles marked var nødvendigt for at omstille Danmark fra landbrugsland til industriland. Med eksporten af landbrugsvarer og flere og flere industrivarer skabte Viggo Kampmann  fuld beskætigelse og herfra kom midlerne til velfærd for flere. Jeg har arbejdet med EF og EU gennem årtier, men det er først gennem studierne af Viggo Kampmanns indsats, at jeg har forstået den tidlige EF-interesse og det store marked som forudsætning for velfærdsstaten. Og jeg holder meget af hans politiske mod. I 1960 gjorde han for første og eneste gang –ulandshjælp til en socialdemokratisk mærkesag i en valgkamp. Den 15. november 1960 fik han efterkrigstidens bedste socialdemokratiske valgresultat, der ikke er overgået siden. I hans tid var det ”dejligt at være socialdemokrat”, som han formulerede det, da den socialdemokratiske kongres i 1961 havde løftet ham fra fungerende formand til rigtig formand.

Jeg har allerede holdt en del foredrag om Viggo Kampmanns tid og hans indsats, hvor især hans statsministertid blev påvirket af hans manio-depressive lidelse. Han blev ikke fældet, men da han overgav magten til Jens Otto Krag var det med fuld erkendelse af, at han var faldet. Sygdommen spillede en stor rolle i denne sammenhæng.

Udgivelse af bogen er lige før eller lige efter sommerferien 2016.

Jeg er ud over Kampmann-biografien stadig meget optaget af det europæiske samarbejde, som blev svigtet af EU-partierne i forbindelse med folkeafstemningen den 3. december. Det har altid været min opfattelse, at nej-siden ikke er stærk nok til at vinde en folkeafstemning i Danmark, men ja-siden kan smide det hele væk, når de ikke møder skeptikerne med respekt og engagement. Ja-partiernes indsats op til den 3. december var uden ægte engagement og derfor uden politisk gennemslagskraft.

Efter mange år i udlandet med bopæl i Bruxelles, Washington, Pristina, Basra, Kabul og Brcko i Bosnien er det en mærkelig oplevelse at være hjemme. Det er ikke det Danmark, jeg kendte.

Hvad jeg mener om den sag vil fremgå af hjemmesiden www.ordentlighed.dk – som formentlig fungerer om nogle få dage.

P.S.

Kontakt telefon er 00 45 Enogtyve Treoghalvfjerds Enogtyve Halvfjerds.